Σάββατο, 9 Φεβρουαρίου 2008

Θεώρημα Dilbert

Σύμφωνα με το θεώρημα Dilbert οι γνώσεις που κατέχει ένας εργαζόμενος είναι αντιστρόφως ανάλογες ως προς τις οικονομικές απολαβές του. Δηλαδή όσο λιγότερα ξέρει κάποιος τόσο περισσότερο αμοίβεται...(προσωπικά δεν μου φαίνεται καθόλου περίεργο ούτε με παραξενεύει...)

Το παραπάνω θεώρημα αποδεικνύεται πολύ εύκολα ως εξής :

(1) Η γνώση είναι δύναμη, άρα ΓΝΩΣΗ = ΙΣΧΥΣ ( Knowledge=Power)

(2) Ο χρόνος είναι χρήμα, άρα ΧΡΟΝΟΣ = ΧΡΗΜΑ

(3) ΙΣΧΥΣ = ΕΡΓΟ / ΧΡΟΝΟΣ


Από τις σχέσεις (1) και (3) έχουμε => ΓΝΩΣΗ = ΕΡΓΟ / ΧΡΟΝΟΣ (4)

Από τις σχέσεις (2) και (4) έχουμε => ΓΝΩΣΗ = ΕΡΓΟ / ΧΡΗΜΑ =>

=> ΧΡΗΜΑ = ΕΡΓΟ / ΓΝΩΣΗ

Συνεπώς όταν η γνώση τείνει στο 0 το χρήμα τείνει στο άπειρο άσχετα με το παραγόμενο έργο.

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑ: Οσό λιγότερα ξέρεις τόσο περισσότερο χρήμα αποκτάς....

Δεν υπάρχουν σχόλια: